ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ


Ώρες Λειτουργίας & Διανομής: 12:00-01:00 Καθημερινά

Τις ώρες και ημέρες αιχμής ζητούμε την κατανόησή σας καθώς όλα τα κρέατα ψήνονται τη στιγμή της παραγγελίας.
created by Gravity.gr